หลักสูตร / วิชาที่รับสอน (อัพเดท 7 กพ. 63)

"วิชาที่รับสอน มีตั้งแต่ระดับชั้นประถม ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรปกติ Bilingual และ English program มีรายละเอียดดังนี้"

ระดับชั้น
วิชาที่รับสอน
อัตราค่าเรียน(1 ชม. / 1คน)
หลักสูตรปกติ
หลักสูตร Bilingual
หลักสูตร English program
1. ประถม (ป.1 - 6)
รับสอนในวิชาทั่วไปรวมทั้งดูแลการบ้าน
คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา
220
250
280
2. เตรียมสอบเข้า ม.1
เรียนตั้งแต่พื้นฐานที่ควรรู้ไปจนถึง
เทคนิคการทำข้อสอบเพื่อใช้สอบแข่งขัน
เข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1
คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา
250
280
300
3. มัธยมต้น (ม.1 - 3)
เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการ
นำความรู้ไปใช้ประยุกต์ในการทำโจทย์
เพื่อทำเกรดให้มากที่สุด
คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา
250
280
300
4. เตรียมสอบเข้า ม.4
สำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นม.4รร.เตรียมอุดม
มหิดลวิทยานุสรณ์ตลอดจนรร.ชั้นนำต่างๆ
และน้องๆที่ต้องการสอบเข้ารร.เตรียมทหาร

คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา

250 - 300
300
350
5. มัธยมปลาย (ม.4 - 6)
เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการ
นำความรู้ไปใช้ประยุกต์ในการทำโจทย์ เพื่อทำเกรดในชั้นเรียน และเตรียมตัว
ไว้ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์(พื้นฐาน) , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาญี่ปุ่น ,
ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาจีน , ภาษาเยอรมัน ,
สังคมศึกษา , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา
(สำหรับวิชาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในนี้ โทรมา
สอบถามได้ครับ)

250 - 350
350
350

6. เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ปูพื้นฐานที่ควรรู้ตั้งแต่ชั้น ม.4จนถึงการ
นำความรู้ไปใช้ประยุกต์ในการทำโจทย์
ตลอดจนเทคนิคต่างๆเพื่อใช้ในการสอบ
เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

คลิ๊กที่นี่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์(พื้นฐาน) , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาญี่ปุ่น ,
ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาจีน , ภาษาเยอรมัน ,
สังคมศึกษา , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา
รวมทั้งเตรียมสอบ O-NET , GAT ,
PAT 1-7 , SMART1 , 9วิชาสามัญ , ติวสอบ กสพท.
และอื่นๆ ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

300 - 350
350
350
7. มหาวิทยาลัย
เรียนในเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัย

แคลคูลัส , บัญชี , สถิติ , ภาษาอังกฤษ
, ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา และวิชาอื่นๆ

300 - 400
350 - 450
400 - 500
8. ระดับ / วิชาอื่นๆ
สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วหรือผู้ที่เรียนในระดับ
อื่นๆ รวมทั้งวิชาภาษาต่างประเทศสำหรับ
ทุกระดับชั้น

คอมพิวเตอร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษา
อื่นๆ (เช่น ญี่ปุ่น ,จีน , ฝรั่งเศส เป็นต้น) และวิชาอื่นๆ

250 - 400
300 - 450
350 - 500
9. คอร์สออนไลน์
สำหรับน้องๆที่บ้านอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทางมาข้างนอก หรือมีเวลาเรียนไม่แน่นอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับม.ต้น (ขณะนี้มีเปิดสอนเป็นบางวิชาครับ)
คอร์สออนไลน์ แบ่งเป็น 2 แบบคือ
1.สอนสดผ่านทางskype คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่
2.รอบวีดีโอ ออนไลน์
- เตรียมสอบเข้าม.4
- เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
     

 

***หากเรียนพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป คิดค่าเรียนแบบเป็นกลุ่มเล็กๆในอัตราพิเศษ ***

สำหรับน้องๆม.ปลาย ตอนนี้สามารถเรียนผ่านโปรแกรม Skype ได้แล้วนะครับ
คลิ๊กดูรายละเอียดครับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนพิเศษ สามารถติดต่อได้ดังนี้
1. ทางโทรศัพท์ โดยโทรมาที่เบอร์ 087 - 9165501
2. ทาง Line@ : @cwy1981w  (มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ) หรือ Line id : toy154 (ไลน์ของแอดมินโดยตรง)
**หากติดต่อมาทาง line@ แล้วไม่มีการตอบกลับเกิน 3 ชม.แสดงว่า line@อาจจะมีปัญหานะครับ ให้แอดมาทาง line id : toy154 เลยนะครับ**
3. E-mail : genius-center@hotmail.com

**หมายเหตุ**
1. เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม. (กรณีต้องการเรียนน้อยกว่าครั้งละ 2 ชม. ค่าเรียนอาจไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ในตารางข้างบนนะครับ)
2. หากเรียนพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ต้องเป็นระดับชั้นเดียวกัน) สามารถลดราคาลงได้อีก
3. เนื้อหาที่เรียน ไม่จำเป็นต้องเรียงตามหลักสูตร สามารถเลือกเนื้อหาที่จะเรียนได้ตามต้องการ
4. หากไม่พอใจติวเตอร์ที่สอน สามารถขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 087 - 9165501 หรือ genius-center@hotmail.com