สมัครติวเตอร์

***ท่านใดที่ได้กรอกใบสมัครมาแล้ว แต่ยังไม่ได้การตอบกลับทางอีเมลล์ (นานเกินกว่า 2 สัปดาห์หลังจากวันที่สมัคร) ให้แจ้งมาทางอีเมล์ genius-center@hotmail.com ได้เลยนะครับ***

ท่านสามารถสมัครเป็นติวเตอร์กับทางเราได้ โดยกรอกแบบฟอร์มที่อยู่ทางด้านล่างครับ
***คำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเป็นติวเตอร์***(อ่านก่อนทำการสมัครนะครับ)
1. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *** (หากกรอกไม่ครบทางเราจะไม่รับพิจารณาครับ)
2. กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งข้อมูล โดยเฉพาะ E-mail (สำคัญมากๆ เพราะต้องใช้ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งรหัสติวเตอร์ และ Link งานสอน)
3. ต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากเราพบว่าท่านแจ้งข้อมูลเท็จในภายหลัง จะตัดรายชื่อออกทันที

4. หากท่านต้องการส่งไฟล์เพิ่มเติมเช่น resume หรือประวัติเพิ่มเติม โปรดส่งเข้ามาที่ genius-center@hotmail.com

***เงื่อนไข/ข้อตกลงสำหรับผู้สมัครเป็นติวเตอร์***
1. ต้องจบหรือกำลังศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี (ห้ามต่ำกว่าระดับชั้นปี1 ป.ตรี)
    สำหรับน้องๆที่เพิ่งจะจบม.6 หรือ เพิ่งจะสอบตรง/โควต้า/Admission ติดมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่ง ขอให้รอถึงวันที่
ได้เริ่มเข้าเรียนหรือรายงานตัวว่าได้เรียนสถานศึกษานั้นจริงๆ แล้วค่อยมาสมัครนะครับ

2. เป็นผู้มีความรับรับผิดชอบต่องานที่รับสอน
3. มีความตรงต่อเวลา
4. วางตัวเหมาะสมในขณะที่สอน

แบบฟอร์มสมัครติวเตอร์
ประวัติส่วนตัว
คุณรู้จัก Genius-center จากที่ใด
(รบกวนช่วยกรอกด้วยครับ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ครับ)


(โปรดระบุ)

(โปรดระบุ)

ชื่อ-นามสกุล
***
ชื่อเล่น
***
เพศ

หญิง ***

วัน / เดือน / ปีเกิด
***
อายุ
ปี ***
ที่อยู่ปัจจุบัน
***
อำเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
***

E-mail (ห้ามลืมกรอกนะครับ สำคัญมาก เพราะ
จะส่งรหัสติวเตอร์และลิงค์งานสอนไปทางอีเมล
)

***(ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะครับ)
username (ใช้สำหรับการ login เข้ามาดูงานสอน) ***ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขไม่เกิน10ตัวอักษร
password (ใช้สำหรับการ login เข้ามาดูงานสอน) ***ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขไม่เกิน10ตัวอักษร
ประวัติการศึกษา
สถานะการศึกษา***1. รายละเอียดประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาปัจจุบัน
(กรณีเลือกอื่นๆ)***
ชื่อสถานศึกษา
***
ชั้นปีที่
***(กรณีที่จบแล้ว ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ)
คณะ
***
สาขา(ถ้ามีโปรดระบุ)
2. รายละเอียดประวัติการศึกษา(เพิ่มเติม)
ระดับการศึกษาสูงสุด
(กรณีเลือกอื่นๆ)
ชื่อสถานศึกษา
คณะ
สาขา(ถ้ามีโปรดระบุ)
รายละเอียดการรับงานสอน
วิชาที่ต้องการสอน
***
ระดับชั้นที่ต้องการสอน (เช่น ประถม , ม.ต้น)
***
สามารถสอนหลักสูตร English program ได้หรือไม่


บริเวณที่สามารถไปสอนได้
วัน / เวลาที่สะดวกในการสอน
ประสบการณ์ในการสอน
สไตล์การสอน

***เงื่อนไข/ข้อตกลงสำหรับผู้สมัครเป็นติวเตอร์***
1. ต้องจบหรือกำลังศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี (ห้ามต่ำกว่าระดับชั้นปี1 ป.ตรี)
    สำหรับน้องๆที่เพิ่งจะจบม.6 หรือ เพิ่งจะสอบตรง/โควต้า/Admission ติดมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่ง ขอให้รอถึงวันที่
ได้เริ่มเข้าเรียนหรือรายงานตัวว่าได้เรียนสถานศึกษานั้นจริงๆ แล้วค่อยมาสมัครนะครับ

2. เป็นผู้มีความรับรับผิดชอบต่องานที่รับสอน
3. มีความตรงต่อเวลา
4. วางตัวเหมาะสมในขณะที่สอน

**หมายเหตุ**
- หากคลิ๊กปุ่ม submit แล้วไม่สามารถส่งข้อมูลได้ อาจเกิดจากปัญหาทางฝั่งผู้ให้บริการ(server) ให้ลองมาสมัครใหม่ในภายหลังนะครับ