คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน

Q : Genius-center มีที่ตั้งของสถาบันอยู่ที่ไหน
A : ก่อนอื่นต้องขอแจ้งก่อนนะครับ Genius-center ทางเราทำหน้าที่เป็นศูนย์รวม สำหรับน้องๆที่ต้องการหาพี่ๆติวเตอร์ ไปสอนพิเศษถึงที่บ้าน หรือนัดเรียนกันนอกสถานที่ ดังนั้นทางเราจะไม่ได้มีที่ตั้งของสถาบัน แต่ทั้งนี้ ทางเราก็มีที่ตั้ง บนเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า 8 ปี มีช่องทางการติดต่อ ที่สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ทั้งทางโทรศัพท์ , line , e-mail และเฟสบุ๊ค ดังนั้น ขอให้น้องๆและผู้ปกครอง มั่นใจได้ครับ

Q : ทีมสอนคือใคร จบมาจากสถาบันไหน
A : ทีมสอนของทางเรา จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆครับ กลุ่มแรก จะเป็นกลุ่มพี่ๆนักศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี - เอก  และกลุ่มที่สองคือ กลุ่มพี่ๆที่จบการศึกษาแล้ว  ซึ่งทั้งสองกลุ่ม จะมาจากหลากหลายสถาบัน เช่น จุฬา , ธรรมศาสตร์ , เกษตร , มหิดล , มศว , พระจอมเกล้า ดังนั้น น้องๆจึงสามารถเลือกคุณสมบัติของพี่ๆที่จะให้ไปสอนได้เลยครับ ว่าต้องการแบบไหน ทางเราก็จะจัดให้

Q : รับสอนแถวไหนบ้าง
A : ก่อนอื่น ต้องขอแจ้งก่อนครับว่า ปัจจุบันทางเรามีบริการรับสอนพิเศษอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ แบบแรกคือสอนตามบ้าน กับนัดเรียนนอกสถานที่  และแบบที่สองคือสอนแบบออนไลน์
      คำถามนี้จะขอตอบเน้นเฉพาะแบบแรกเป็นหลัก นั่นคือสอนตามบ้านกับนัดเรียนนอกสถานที่ ซึ่งทีมสอนของทางเรา ส่วนใหญ่ จะพักอยู่ หรือเรียนในกรุงเทพเป็นหลัก ดังนั้น โดยปกติ ทางเราจะจัดทีมสอนไปสอนได้ ในกรุงเทพและบริเวณใกล้เคียง ยิ่งบริเวณไหน ที่สามารถเดินทางไปได้ไม่ยาก เช่นมีรถเมล์ รถตู้ รถไฟฟ้าผ่าน ก็จะสามารถจัดทีมสอนไปได้มากขึ้น

Q : แล้วถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ จะมีครูไปสอนได้หรือไม่
A : จากคำตอบหัวข้อข้างบน คือหลักๆทีมสอนจะอยู่ในกรุงเทพเป็นหลัก ดังนั้นน้องๆที่อยู่ในกรุงเทพ หรือใกล้เคียง เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ (ในเส้นทางที่มีรถเมล์ รถตู้ รถไฟฟ้าผ่าน) ก็จะสามารถหาครูไปสอนได้ไม่ยาก แต่ถ้าหากน้องอยู่ไกลกว่านั้น เช่น สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี เป็นต้น กรณีนี้ทางเราอาจจะต้องขอไปเช็คให้ก่อนครับ ว่าจะมีครูที่สามารถไปสอนได้หรือไม่

Q : รับสอนตั้งแต่ระดับชั้นไหนบ้าง
A : รับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม - ระดับมหาวิทยาลัย ครับ

Q : ขอทราบราคาค่าเรียน ว่าคิดยังไง
A : สำหรับอัตราค่าเรียน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน และขึ้นกับระดับชั้นที่เรียนครับ โดยสามารถเข้าไปดูคร่าวๆ  ได้ที่นี่   

Q : มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ในการเรียนแต่ละครั้ง มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการเรียนหรือไม่
A : โดยปกติ น้องๆจะเรียนทั้งหมดกี่ครั้งก็ได้ครับ แต่ทางเรามีเงือนไขว่า ในการเรียนแต่ละครั้ง จะเรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม

Q : มีเพื่อนมาเรียนด้วย ลดค่าเรียนลงได้หรือไม่
A : ในกรณีที่น้องๆมีเพื่อนมาเรียนพร้อมกัน (ต้องเป็นระดับชั้นเดียวกัน) ค่าเรียน(ต่อ 1 คน) จะลดลงไปได้อีกครับ

Q : เวลาเรียนไม่ค่อยมี ขอเรียนครั้งละ 1 ชม. ได้หรือไม่
A : เนื่องจากในเรียนแต่ละครั้ง ทางเรามีเงื่อนไขว่า เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม. ซึ่งค่าเรียนใน 2 ชม.นี้ ได้รวมทั้งค่าเดินทาง และค่าเอกสารหมดแล้ว ดังนั้น หากน้องๆต้องการเรียนครั้งละ ที่น้อยกว่า 2 ชม. สามารถเรียนได้ครับ แต่จะมีค่าใช้จ่ายใเรื่องค่าเดินทางและค่าเอกสาร เพิ่มมาอีกต่างหากครับ

Q : ถ้าอยากเรียนสัปดาห์ละหลายๆวัน แต่วันละ 1 ชม. จะได้หรือไม่
A : เช่นเดียวกับคำตอบข้างบน คือ ได้ครับ แต่ทางบ้านจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางมาสอนในแต่ละครั้งเพิ่มต่างหากครับ

Q : ถ้าบ้านต้องเข้ามาอีกลึก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่
A : โดยปกติ ค่าสอน เราจะรวมค่าเดินทางมาด้วยแล้ว แต่ถ้าในกรณีที่ทางบ้าน ต้องเข้ามาลึก จะต้องดูก่อนครับว่า จะต้องเสียค่าเดินทางเข้ามาอีกมากน้อยแค่ไหน เช่น บางบ้านต้องนั่งมอเตอไซค์เข้ามาอีก 15 - 20 บาท (รวมขาออกเป็น 30 - 40 บาท) หรือ ต้องนั่งแท็กซี่เข้ามา เนื่องจากแถวนั้นไม่มีรถประจำทางผ่านเลย กรณีนี้ จะต้องเสียค่าเดินทางเพิ่ม ขึ้นกับกรณีๆไปครับ

Q : สามารถเลือกครูที่มาสอนได้หรือไม่
A : น้องๆสามารถระบุความต้องการมาได้ครับ ว่าต้องการพี่ที่สอนประมาณไหน แต่ถ้าหากไม่ได้กำหนด ทางเราก็จะเป็นผู้คัดเลือกให้ครับ

Q : หลังจากที่ติดต่อเข้ามาแล้ว สามารถเริ่มเรียนในวันนี้ หรือพรุ่งเลยได้หรือไม่
A : โดยปกติ ทางเราจะต้องขอระยะเวลา ในการคัดเลือกครูที่สามารถไปสอนได้ ประมาณ 2 วัน ดังนั้นหากต้องการเริ่มเรียนในวันนี้ หรือพรุ่งนี้เลย ทางเราจะยังไม่กล้ารับรองครับ ว่าจะหาครูไปสอนได้ทันหรือไม่

Q : ค่าเรียน คิดเป็นครั้งต่อครั้งหรือเป็นคอร์ส
A : โดยปกติ ค่าเรียน ทางเราจะคิดเป็นครั้งต่อครั้ง ซึ่งจะสะดวกทั้งทางฝ่ายผู้เรียน และผู้สอน แต่ถ้าหากน้องๆต้องการให้จ่ายเป็นคอร์สหรือเป็นเดือน สามารถแจ้งมาได้ครับ ทางเราจะคำนวณค่าเรียนให้อีกครั้ง (ปกติ ถ้าคิดค่าเรียนแบบเป็นคอร์ส อาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้ง และระยะเวลาที่เรียนครับ)

Q : จ่ายค่าเรียนกับใคร
A : ถ้าเป็นแบบคั้งต่อครั้ง สามารถจ่ายค่าเรียนกับครูที่ไปสอนได้โดยตรง แต่ถ้าเก็บค่าเรียนเป็นเดือนหรือเป็นคอร์ส โดยปกติ จะให้จ่ายมาที่ทางเราก่อนครับ

Q : รับรองผลหรือไม่
A : โดยปกติ ทุกๆครั้ง ที่มีผู้ปกครองหรือน้องๆ ติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการหาครูไปสอน ทางเราจะมีทีมงาน ที่จะชาวยคัดเลือกครูผู้สอน ให้ตรงกับความต้องการ และมีประสบการณ์ในวิชาที่ให้ไปสอน แต่จากผลงานที่ผ่านมา พบว่าน้องๆที่มาเรียนแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ จะได้ผลมากกว่าเรียนห้องใหญ่ ดังนั้นทางเรารับรองผลว่า เมื่อน้องๆมาเรียนแล้ว จะต้องเข้าใจ หรือทำคะแนนได้ขึ้น หรือสามารถมีโอกาสนำไปใช้สอบแข่งขัน ได้อย่างแน่นอน

Q : สามารถเปลี่ยนครูผู้สอนได้หรือไม่
A : หากเรียนกันไป 1 ครั้งแล้ว น้องๆอาจจะไม่ถูกใจกับครูที่มาสอน หรือจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเปลี่ยนครูผู้สอนได้ครับ แต่ต้องแจ้งมาล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันที่เรียนในครั้งต่อไป อย่างน้อย 3-4 วัน

Q : ติดต่อ-สอบถามได้ทางไหนบ้าง ที่เร็วที่สุด
A : สามารถติดต่อ สอบถามได้แบบที่รวดเร็วที่สุด 2 ช่องทางคือ 1.ทางโทรศัพท์ เบอร์ 087-9165501  2.ทางline id : toy154  

 

>>กลับสู่หน้าหลัก คลิ๊กที่นี่ ได้เลยครับ<<